Ứng dụng Khoa Học Công Nghệ trong mô hình Điện Mặt Trời

NGUYEN-GIA – Điện Mặt Trời sử dụng hệ thống thiết bị hiện đại tiêu chuẩn quốc tế, giám sát và quản lý trực tuyến, ứng dụng kỹ thuật tối ưu và phân tích dữ liệu trong sản xuất điện mặt trời. English version, 10 March 2022 Vietnamese version, 10 March …