Giới thiệu

Nguyễn Gia group là tập đoàn kinh doanh của gia đình Họ Nguyễn bao gồm nhiều lĩnh vực ứng dụng khoa học công nghệ và kỹ thuật hiện đại – Điện Mặt Trời, Chăn nuôi, Trồng Trọt và các lĩnh vực nông nghiệp thông minh khác.