Nghiên cứu & Phát triển

NGUYỄN-GIA farm luôn đầu tư nghiên cứu, sáng tạo và phát triển mô hình kinh doanh tối ưu; áp dụng Khoa học Công nghệ trong quản lý và sản xuất.

Danh mục các công việc Nghiên cứu & Phát triển của NGUYỄN-GIA farm

Đề Tài - Đề Án Nghiên Cứu

Ứng Dụng Trực Tuyến – Tối Ưu Hóa cho nền tảng Nông Nghiệp Thông Minh

Đơn vị: Công ty TNHH Phát Triển và Ứng Dụng Tối Ưu Hóa Trực Tuyến (OPDA)

Đề Án Nghiên Cứu – Bản Sao Số (Digital Twin) cho nền tảng Nông Nghiệp Thông Minh

Đơn vị: Công ty TNHH Phát Triển và Ứng Dụng Tối Ưu Hóa Trực Tuyến (OPDA)

Giấy Phép - Kiểm Định - Chứng Nhận

Giấy Phép – Chứng Nhận An Toàn Dịch Bệnh Động Vật

Đơn vị cấp phép: Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thông Tỉnh Đồng Nai

Khoa Học Công Nghệ

Ứng dụng Khoa Học Công Nghệ – Trang Chủ

Đơn vị phối hợp: Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ BTS, Công ty TNHH Phát Triển và Ứng Dụng Tối Ưu Hóa Trực Tuyến 

Sở Hữu Trí Tuệ - Bằng Sáng Chế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *