Rau nhà kính

[Xem] Mô Hình Trang Trại Nông Nghiệp Nhà Kính


NGUYEN-GIA chuẩn bị đầu tư vào trang trại nhà kính chuyên sản xuất các chủng loại rau-củ-quả sạch.

Tận dụng hệ thống khung mái Điện Mặt Trời,
Tận dụng nguồn phân bón hữu cơ từ Chăn Nuôi Heo Công Nghiệp,
Tận dụng công nghệ khoa học kỹ thuật kết hợp với sự cố vấn của các chuyên gia,


NGUYEN-GIA đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và điều kiện để phát triển mô hình trang trại Rau Nhà Kính tiêu chuẩn.

Ứng dụng Khoa học Công nghệ trong mô hình nhà kính.


Muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi:

Vui lòng điền Email của bạn
Điện thoại của bạn
Vui lòng thêm thông tin và nội dung bạn cần liên hệ