NGUYEN-GIA đầu tư vào mô hình nuôi Trùn Quế chuẩn Công Nghiệp, tận dụng phân chuồng từ Trại Heo và kết hợp với trại Điện Mặt Trời.

Trùn Quế Tươi
(loại I-II)

0
kg/ngày

Phân trùn quế

0
kg/ngày

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Vui lòng điền Email của bạn
Điện thoại của bạn
Vui lòng thêm thông tin và nội dung bạn cần liên hệ
Close Bitnami banner
Bitnami