Ứng dụng Khoa Học Công Nghệ trong mô hình Điện Mặt Trời

NGUYEN-GIA – Điện Mặt Trời sử dụng hệ thống thiết bị hiện đại tiêu chuẩn quốc tế, giám sát và quản lý trực tuyến, ứng dụng kỹ thuật tối ưu và phân tích dữ liệu trong sản xuất điện mặt trời. English version, 10 March 2022 Vietnamese version, 10 March …

Chứng nhận An Toàn Dịch Bệnh Động Vật – Trại chăn nuôi HEO Nguyễn-Gia

Sau quá trình khảo sát và kiểm duyệt của Chi cục Chăn Nuôi và Thú Y, Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Đồng Nai, Trại Chăn nuôi Heo Công nghiệp tiêu chuẩn Châu Âu của Trang trại Nguyễn Gia đã được cấp giấy Chứng Nhận An Toàn …

Phương pháp triển khai giống cây trồng phù hợp cho nhà kính mái che

<p>Trang web này chỉ dành ban quản trị Quỳnh Anh và Song Nhiên.</p>

<p>Đăng nhập ở đây:<br /><strong class=”nowrap”>

<br /></strong>