Liên hệ ngay với chúng tôi

Sản Phẩm - Nguyễn Gia Farm

Heo Giống

0
heo giống/tháng

Heo Thịt

0
heo/tháng

Baba Thịt

0
baba/tháng

Trùn Quế Tươi (loại I-II)

0
kg/ngày

Phân heo chuồng

0
kg/ngày

Phân heo hữu cơ vi sinh

0
kg/tháng

Phân trùn quế

0
kg/ngày

Báo giá các sản phẩm (cập nhật theo thị trường)

Điện Mặt Trời

Liên hệ

Heo Giống

Liên hệ

Heo Thịt

Liên hệ

Phân heo chuồng

10,000đ/bao/30kg

Phân heo hữu cơ

50,000đ/bao/10kg

Baba Thịt

Liên hệ (loại I, II, III)

Trùn Quế

Liên hệ (loại I, II)

 

Phân Trùn Quế

100,000đ/bao/10kg

Liên hệ ngay với chúng tôi

Close Bitnami banner
Bitnami