NGUYEN-GIA đầu tư vào hệ thống sản xuất phân bón hữu cơ từ phân chuồng của trang trại Heo Công Nghiệp

Phân heo chuồng

kg/ngày
0

Phân heo
hữu cơ vi sinh

kg/tháng
0

Phân trùn quế

kg/ngày
0

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Vui lòng điền Email của bạn
Điện thoại của bạn
Vui lòng thêm thông tin và nội dung bạn cần liên hệ
Close Bitnami banner
Bitnami