NGUYEN-GIA - Điện Mặt Trời sử dụng hệ thống thiết bị hiện đại tiêu chuẩn quốc tế, giám sát và quản lý trực tuyến, ứng dụng kỹ thuật tối ưu và phân tích dữ liệu trong sản xuất điện mặt trời.

Điện Mặt Trời Sungrow

KWP
0

Điện Mặt Trời SMA

KWP
0

Nguyễn Gia group đã đầu tư HAI trại điện mặt trời công suất 1 MWp bởi hai đơn vị thành viên:

Đơn vị 1:

Công ty TNHH Nông Nghiệp Quỳnh Anh

 

 

Thi công lắp đặt điện mặt trời đơn vị Quỳnh Anh

Đường dây trung thế đấu nối điện mặt trời vào lưới điện.​

Trạm biến áp 1000KVA của đơn vị Quỳnh Anh.

Trạm biến áp 1000KVA, chuyển tiếp 1MWp điện mặt trời vào đường dây trung thế.

Khung cảnh nhìn từ flycam (drone) việc hệ thống trại điện mặt trời Quỳnh Anh.

 

Đơn vị 2: 

Công ty TNHH Chăn Nuôi Song Nhiên

 

Xây dựng khung mái kết hợp lắp đặt điện mặt trời trên mái.

 

Thi công lắp đặt tấm pin mặt trời lên hệ thống các khung mái trại điện mặt trời.

Khung lắp đặt trạm biến áp của đơn vị Song Nhiên.

Lắp đặt trạm biến áp 1000KVA cho hệ thống 1MWp điện mặt trời.​

Lắp đặt bộ inverter 110KVA vào khung mái điện mặt trời.​

Khung cảnh nhìn từ flycam (drone) việc thi công hệ thống trại điện mặt trời Song Nhiên.

 

Khung cảnh nhìn từ flycam (drone) việc hệ thống trại điện mặt trời Song Nhiên.​

Muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi:

Vui lòng điền Email của bạn
Điện thoại của bạn
Vui lòng thêm thông tin và nội dung bạn cần liên hệ
Close Bitnami banner
Bitnami