Nguyễn Gia farm đầu tư chăn nuôi heo áp dụng công nghệ cao và sản xuất heo heo giống và heo thịt  xuất chuồng đúng tiêu chuẩn *****, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn VietGAP.

Heo Nái Bầu

Heo Nái
0

Heo Giống

heo/tháng
0

Heo Thịt

heo thịt
0

Heo Thịt

heo/tháng
0

Trại Heo Nái Hậu Bị

Trại Heo Nái Đẻ

Trại Heo Thịt

NGUYEN-GIA đầu tư các trại heo công nghệ cao ứng dụng khoa học công nghệ trong chăn nuôi và sản xuất.

Muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi:

Vui lòng điền Email của bạn
Điện thoại của bạn
Vui lòng thêm thông tin và nội dung bạn cần liên hệ
Close Bitnami banner
Bitnami