Trang trại Nguyen-Gia ứng dụng các công nghệ kỹ thuật hiện đại vào sản xuất nông nghiệp. Mục tiêu là xây dựng nền tảng nông nghiệp thông minh.

  1. Sử dụng nguồn năng lượng sạch của mô hình hệ thống Điện Mặt Trời
  2. Tận dụng nguồn phân bón hữu cơ của Chăn nuôi Heo Công Nghiệp, tận dụng nguồn thức ăn từ thực vật lên men vi sinh cho Chăn nuôi Heo
  3. Ứng dụng Khoa học – Công nghệ trong sản xuất nông nghiệp thông minh
  4. Tận dụng thời đại số – ứng dụng giám sát & quản lý trực tuyến trên điện toán đám mâyCloud
  5. Học hỏi những cố vấn của chuyên gia và tích lũy kinh nghiệm từ các mô hình đã có

1. Khoa học Công nghệ cho mô hình Chăn Nuôi Heo Công Nghiệp


2. Khoa học Công nghệ cho mô hình Điện Mặt Trời


3. Khoa học Công nghệ cho mô hình Nông nghiệp Nhà Kính


Trao đổi thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Vui lòng điền Email của bạn
Điện thoại của bạn
Vui lòng thêm thông tin và nội dung bạn cần liên hệ
Close Bitnami banner
Bitnami